• slider image 129
:::

109學年度教保服務機構親職教育

網頁資料 / 2020-08-13 / 點閱數: 736

檢附「109學年度教保服務機構親職教育經費核定表」、「成果報告格式及注意事項」、「統一收據範例」、「經費執行明細表」、「收支憑證」及「領據範例」各1份

 •  
  1) 核定表.pdf
 •  
  2) 1成果報告格式及注意事項.doc
 •  
  3) 2統一收據範例.doc
 •  
  4) 3經費執行明細表.doc
 •  
  5) 4收支憑證.doc
 •  
  6) 5領據範例.doc